dafa888娱乐

text.skipToContent text.skipToNavigation
筛选条件
清除全部选项

类别
输入电压(Vac)
输出电压(V)
输出电流(mA)
调光模式
电源类型
输出路数
IP等级
认证
价格(CNY)

dafa888娱乐的LED智能驱动能够非常平滑的调光至暗光状态,调光柔和,调光深度可达0.1%。采用dafa888娱乐前沿技术使调光过程中无任何闪烁。

发现产品

选择适合您的产品• DMX调光驱动

探索应用

照明对人类社会有着深远的影响,它不仅仅影响着我们所见,亦影响着人们的情感。dafa888娱乐的Tunable White解决方案着力于解决灯光对于人们日常生活的影响 。 • dafa888娱乐DALI LED驱动介绍

产品视频

2018东京Big Sight照明展

0-10V 调光驱动

调光平滑,无闪烁

DALI 调光驱动

采用DALI协议控制调光输出,调光性能优良。

DMX调光驱动

采用DMX/RDM协议控制调光输出,调光性能优异。